Home Producten Referenties Links Contact
Analyse van gedragsfactorenBeleid bij chronische pijn
Multidimensional Pain Inventory
De Multidimensional Pain Inventory (modified version) – Dutch Language Version (MPI-DLV) heeft tot doel pijngerelateerde psychologische en gedragsfactoren in kaart te brengen bij mensen die lijden aan langdurige pijnklachten (> 6 weken). Verder is het mogelijk om op grond van de MPI-DLV-subgroepclassificatie het interventiebeleid van de cliënt te specificeren.
Product
De MPI werd in 1985 voor het eerst in een Engelstalige vorm gepubliceerd. Begin jaren 90 werd de vragenlijst vertaald door Lousberg en collega’s. Uit het psychometrisch onderzoek bleek dat de MPI-DLV beschikt over goede kwaliteiten (betrouwbaarheid en validiteit). De MPI-DLV inzetbaar is niet alleen geschikt als diagnostisch instrument, maar ook als instrument om de effectiviteit van interventies te meten. Momenteel wordt de MPI-DLV door revalidatiecentra, fysiotherapeuten, psychologen en wetenschappers gebruikt.


< top Disclaimer