Home Producten Referenties Links Contact
Stel uw eigen product samenBasis plus Modules
Scan-200+
Zoals u in de productinformatie van de Scan-200 is aangegeven, geeft deze een indicatief beeld omtrent de algemene gezondheid, eventuele gezondheidsrisico’s, de relatie gezondheid – werk, alsook de aanwezigheid van eventuele obstakels voor werkhervatting of reïntegratie. Voor verdere verdieping in deze aspecten werden diverse uitbreidingen (modules) voor de Scan-200 ontwikkeld. Hierbij is het doel een product – op maat – samen te stellen. Op deze wijze wordt een wetenschappelijk oordeel verkregen over een specifiek topic binnen ‘Health & Workability’.
Product
De Scan-200+ is zo genoemd omdat het hier de Scan-200 betreft PLUS specifiek gewenste modules. Op deze wijze kan een ‘product op maat’ worden verkregen. Het aantal te beantwoorden vragen is sterk afhankelijk van de situatie, gegeven antwoorden van de deelnemer en de soort en het aantal door u gewenste modules. Modules worden automatisch aangestuurd en geven een specifieke analyse van de betreffende topic. Het is evenwel mogelijk specifieke wensen c.q. vragen van u toe te voegen. e-Syntax ontwikkelde hiervoor de Scan-200++ >> lees verder. De Scan-200+ bevat modules die zijn gebaseerd op resultaten uit nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek op het gebied van ‘Health & Workability’.
< top Disclaimer