Home Producten Referenties Links Contact
Een stevige BasisBasisproduct
Scan-200
Naar aanleiding van diverse vragen uit de markt ontwikkelde e-Syntax de Scan-200. Dit product heeft tot doel op digitale wijze de algemene gezondheid, eventuele gezondheidsrisico’s, de relatie gezondheid – werk, alsook de aanwezigheid van eventuele obstakels voor werkhervatting of reïntegratie te meten. Basis van het product vormen resultaten uit nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek op het gebied van ‘Health & Workability’.
Product
De Scan-200 dankt haar naam aan het feit dat de persoon die deze digitale vragenlijst invult, gemiddeld 200 vragen dient te beantwoorden. e-Syntax heeft hiervoor een innovatief en flexibel softwareprogramma ontwikkeld. Hierbij stuurt het antwoord van de deelnemer het proces in de vragenlijst. Dit heeft als grote voordeel dat deelnemers met weinig tot geen klachten of problemen in zeer korte tijd de vragenlijst kunnen invullen. Bij deelnemers met meer uitgebreide klachten of problemen vindt, afhankelijk van de score op een vraag, verdere verdieping plaats. Voor specifieke analyses met betrekking tot bepaalde topics kan de Scan-200 worden uitgebreid met modules. De gemiddelde invultijd van de Scan-200 is 32 minuten.

Scan-200 uitgeroepen tot meest volledige meetinstrument!
In een studie van Dullemond & Wifferen aan de Hogeschool van Rotterdam (Minor Arbeid & Gezondheid) is de Scan-200 uitgeroepen als meest volledige product om de afstand tot de arbeidsmarkt te analyseren. De studie werd uitgevoerd in opdracht van de Kenniskring Participatie, arbeid en gezondheid. In vergelijking met andere instrumenten worden met de Scan-200 ruim 40% meer items geanalyseerd. Met de aanvullende modules kan e-Syntax zelfs nagenoeg alle 82 items analyseren, waar andere instrumenten maximaal 26 items scoren.


< top Disclaimer