Home Producten Referenties Links Contact
e-Syntax®Welkom op de website van e-Syntax 
e-Syntax is een organisatie die zich richt op het geautomatiseerd, gestandaardiseerd en objectief meten van gezondheids- en werkgerelateerde vraagstukken alsmede het op grond hiervan uitbrengen van adviezen. e-Syntax biedt hiervoor producten aan in het domein van e-Health.
Meer specifiek stelt e-Syntax zich tot doel om op een wetenschappelijk verantwoorde wijze te komen tot een objectieve multidimensionele beoordeling van de gezondheid en gezondheidsrisico’s of tot ondersteuning in persoonsgebonden of organisatiegebonden vraagstukken.
Voor het analyseren van arbeids-, gezondheids- en reïntegratievraagstukken beschikt e-Syntax over diverse producten en een steeds groeiende database. Deze vraagstukken kunnen van lokale, regionale, nationale en internationale aard zijn.
Tenslotte kunt u e-Syntax consulteren voor ICT-vraagstukken die de basis vormen voor onderzoek naar gezondheid, arbeid en reïntegratie. Al diverse klanten gingen u voor.

Voor ontwikkelingen en nieuws van e-Syntax klik hier.

In een studie van Dullemond & Wifferen aan de Hogeschool van Rotterdam (Minor Arbeid & Gezondheid) is de Scan-200 uitgeroepen als meest volledige product om de afstand tot de arbeidsmarkt te analyseren. De studie werd uitgevoerd in opdracht van de Kenniskring Participatie, arbeid en gezondheid. In vergelijking met andere instrumenten worden met de Scan-200 ruim 40% meer items geanalyseerd. Met de aanvullende modules kan e-Syntax zelfs nagenoeg alle 82 items analyseren, waar andere instrumenten maximaal 26 items scoren.


< top Disclaimer